За църквата

Закупена: Ноември 2016 г.

Регистрирана: в щата Флорида като St. Petka Bulgarian Orthodox Church, Inc.

Функционира: под юрисдикцията на Светия Синод на Българската православна църква.

Църковно настоятелство: 9 души, президент Пенка Янкова

Литургии: Всяка Неделя от 10:00 и на Господските празници

Свещеник: отец Димитър Димитров, пътува от Сарасота за литургии и по заявки. Телефон 941-510-5262

Координира дейността си с: читалище „Родина“ и женско дружество „Българска роза“ в Сейнт Питърсбърг, регистрирани като организации с нестопанска цел през 2012 г.

Сградата е бивша баптистка църква. Състои се от:

  • Църковна зала, строена през 1931 г.
  • Пристройка с библиотека и кухня, строена през 1978 г.

Църквата е отворена: Всяка неделя от: 10:00 до 13:00 ч.

За контакти: Тел. 727-686-4708

Имейл: stpetkastpete@gmail.com

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/st.petka.fl

Адрес: 299 11th Street North, St. Petersburg, FL 33705