За църквата

Закупена: Ноември 2016 г.

Регистрирана: в щата Флорида като St. Petka Bulgarian Orthodox Church, Inc.

Функционира: под юрисдикцията на Светия Синод на Българската православна църква.

Църковно настоятелство: 9 души, президент Пенка Янкова

Литургии: всеки месец по график, който ще бъде уточнен допълнително.

Свещеник: отец Атанас Мегеров, пътува от Орландо за литургии и по заявки.

Координира дейността си с: читалище „Родина“ и женско дружество „Българска роза“ в Сейнт Питърсбърг, регистрирани като организации с нестопанска цел през 2012 г.

Сградата е бивша баптистка църква. Състои се от:

  • Църковна зала, строена през 1931 г.
  • Пристройка с олтар и кухня, строена през 1978 г.

Църквата е отворена: Всяка неделя от: 10:00 до 13:00 ч.

За контакти: Тел. 727-686-4708

Имейл: stpetkastpete@gmail.com

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/st.petka.fl

Адрес: 299 11th Street North, St. Petersburg, FL 33705