Начало

Съобщаваме, че храмът е отворен всяка неделя от 10 до 13 часа.

 

От църковното настоятелство