Начало

Xрамът е отворен всяка неделя от 10 до 13 часа.

На големи и специални църковни празници ще публикуваме информация своевременно.

Ако искате да направите дарения и/или да платите църковният си членски внос,

превода става чрез Zelle от тази връзка: stpetkastpete@gmail.com

От църковното настоятелство